صادرات انواع یخچال ایرانی به افغانستان و عراق و کشور های همسایه با قیمت ارزان و شزایط گمرکی آسان انجام مشود. خرید مستقیم یخچال ایرانی از کارخانه جهت صادرات و مصرف کشور های خارجی همسایه ایران.

نوشته‌ها

صادرات انواع یخچال ایرانی

صادرات انواع یخچال ایرانی ساید بای ساید و دوقلو

/
صادرات انواع یخچال ایرانی Iranian refrigerator با قیمت درب کارخانه د…